GAZ TÜRBİNLERİNDE SOĞUTMA

BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY

GAZ TÜRBİNLERİNDE SOĞUTMA

GAZ TÜRBİNLERİNDE SOĞUTMA

Gaz türbinleri, kompresör kanatları aracılığıyla dışarıdan alınarak sıkıştırılan yüksek miktardaki havanın yakıt ile bir araya getirilmesi ve bu şekilde oluşturulan karışımın uygun şartlarda yakılması prensibiyle çalışırlar.

Dış ortam sıcaklığının yükselmesi halinde türbine alınan havanın yoğunluğunda ve buna bağlı olarak kütlesel debisinde azalma olur. Bu durum göreceli olarak daha az miktarda gazın yakılmasına neden olur ve türbin kapasitesi hızla düşmeye başlar.

Bu ilişki türbin üreticileri tarafından hazırlanan performans diyagramlarında görülebileceği gibi kış ve yaz aylarında gözlemlenen çıkış güç verileri üzerinden de kolaylıkla anlaşılabilir.

grafik

Dış ortam sıcaklık artışının gaz türbini yakıt tüketimine de olumsuz yansıması söz konusudur. Yanma havasının kütlesel debisindeki azalma, gaz türbiniyle beraber kombine çevrim veriminin de düşmesine neden olmaktadır.

Bir taraftan kaybedilen kapasitenin geri kazanılması ve elektrik üretiminde tüm seneye yayılan dengeli bir modelin hayata geçirilmesi, diğer taraftan verimliliği yükselterek enerji üretim maliyetlerinde iyileştirme sağlamak için türbin giriş havası soğutma sistemleri sıklıkla kullanılmaktadır.