SİSTEM TEORİSİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY

SİSTEM TEORİSİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Evaporatif soğutma, su ile hava arasındaki ısı ve kütle transferiyle gerçekleşen doğal bir soğutma yöntemidir.


Uygun şartlarda hava ile teması sağlanan suyun havadan gizli ısıyı alması sonucu buharlaşıp havaya intikali ile oluşan soğuma etkisidir.

Evaporatif soğutmada proses adyabatik olarak gerçekleşmekte, soğutma boyunca havanın entalpisi ve yaş termometre sıcaklığı sabit kalmaktadır. Soğumaya tabi tutulacak havanın kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nemi, yapılacak soğutmanın etkinliğini ortaya koymaktadır.

Evaporatif soğutma tekniğinde suyun maksimum oranda havaya evapore olması ve giriş havası sıcaklığının mümkün olduğu kadar yaş termometre sıcaklığına getirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik geliştirilen sistemler genel olarak media tip evaporatif soğutma sistemleri ve fogging sistemlerdir.

Kullanıcılar açısından fogging sistemlere nazaran daha fazla avantaja sahip olması nedeniyle, SKY Enerji olarak uygulamalarımızı “media tip petekli sistem evaporatif soğutma üniteleri” ile gerçekleştirmekteyiz.

Media tip evaporatif soğutma ünitelerinde su ile havanın uygun bir sürede ve maksimum oranda temasa geçmeleri prensibi esastır. Bu sebeple kullanılan evaporatif soğutma petekleri özel yüzey geometrisi ve malzemesiyle suyun çok geniş bir satıhta hızla havaya evapore olmasını sağlar.
 

Modüler bir sistem halinde gaz türbini giriş havasının önüne yerleştirilen soğutucu peteklere, özel düzenekler aracılığıyla su beslemesi yapılmaktadır. Petek yüzeyi boyunca dolaşım halinde olan suyun önemli bir kısmı, aynı anda petek içinden geçmekte olan hava ile teması sonucu buharlaşarak havaya nüfuz eder. Bu işlem sonunda giriş havası, bağıl nemi yükselmiş ve soğumuş şekilde peteği terk eder. Besleme ve blöf suyu debileri, sirkülasyon suyu iletkenliği, giriş havasının doygunluk derecesi, sıcaklık-nem, vs. değerlerin kontrolü ve izlenmesiyle maksimum evaporasyon değerine ulaşılır.

Media tip evaporatif soğutma sistemleri sıfır damlacık riski özelliğiyle gaz türbinleri için tam güvenlikli soğutma sağlar. Türbin üreticilerinin ve kullanıcıların fogging ve diğer pülverizasyon yöntemleri yerine media tip evaporatif soğutma sistemlerini tercih etmelerinin önemli nedenlerinden bir tanesi budur.