ÇALIŞMA PRENSİBİ

BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY

ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Dehutech nem alıcıları adsorbtion prensibiyle havadaki su moleküllerini tutan üstün desiccant rotor teknolojisi ile donatılmıştır. Silikajel esaslı rotorun maksimum miktarda su molekülünü adsorbe etmesini sağlamak üzere dizayn edilen gelişmiş yüzey geometrisi mevcuttur.

Proses fanı tarafından yönlendirilen giriş havası rotor üzerindeki geçişi sırasında içeriğindeki su moleküllerini tüm rotor yüzeyi boyunca bırakır ve rotorun diğer tarafından kuru hava olarak çıkar.Doygunluğa ulaşan silikajelin tekrar nem alabilir hale gelmesi için rotorun rejenere edilmesi gerekir.
 

DA-1000-funktionsskisssss.jpg

Bu amaçla reaktivasyon fanı araclığıyla rotora aynı/ters yönden ısıtılmış hava üflenir. Sıcakhavanın su moleküllerini rotor yüzeyinden hızla evapore etmesiyle rejenerasyon işlemi gerçekleştirilir. Rotorun bir sürücü motor yardımıyla kendi ekseni etrafında düşük hızda döndürülmesi prosesin devamlılığını sağlar. Anlık olarak rotorun yaklaşık % 75’lik alanından proses havası, % 25’lik alanından ise reaktivasyon havası geçmektedir.

Proses sonunda sıcak ve nemli reaktivasyon çıkış havası sistemden egzoz edilirken kuru hava ihtiyaç duyulan noktaya yönlendirilir.

 

Çok düşük dewpoint değerlerinin sözkonusu olduğu spesifik uygulamalarda pre/post cooler-heater uygulamalı sistemleri ve PLC kontrollü üniteleriyle Dehutech AB müşterilerine en ekonomik ve yüksek performanslı sistemleri tedarik etmektedir.

DT 6000 ve üstü model cihazlarda rotor üzeri purge sektör uygulamasıyla, reaktivasyon işlemi sonucunda rotor yüzeyinde oluşan enerjinin bir kısmı proses havasının ön ısıtılmasında kullanılmaktadır. Bu yolla bir taraftan reaktivasyon için harcanan enerji azaltılırken diğer taraftan cihaz çıkışındaki kuru havanın daha düşük entalpide kalması sağlanmaktadır. Bu özellik kuru hava çıkışına soğutucu bataryanın eklendiği proseslerde soğutma için ihtiyaç duyulan kapasitenin düşürülmesini sağlayarak kullanıcılara ek avantaj temin etmektedir.