KULLANIM ALANLARI

BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY

KULLANIM ALANLARI

KULLANIM ALANLARI

İLAÇ SANAYİ

ilacHigroskopik hammadde içeriğinin oldukça yoğun olduğu ilaç sanayinde özellikle tablet, draje, kapsül, kuru toz süspansiyon başta olmak üzere bir çok ürünün imalatında %20-40 RH ve 20-25 ° üretim  koşullarının kati olarak sağlanması gerekmektedir.

 

İmalat ortamının hijyenik koşullar içinde yıl boyunca  düşük toleranslı aralıkta (+/- %2 RH, +/-1 °)  sürekli temin edilebilmesi için endüstriyel nem alma sistemlerinin kullanımı kaçınılmazdır. Ürün gramajının imalat süresince değişmemesi ve buna bağlı olumsuzlukların giderilmesi de aynı şekilde doğru kurgulanmış bir nem alıcı sistemin kullanımıyla mümkün olabilmektedir. 

 

Paketleme ve depolama alanları üretim sahalarında olduğu gibi sterilizasyonun son derece önemli olduğu yerlerden birisidir ve mikroorganik yapılanmanın önlenmesi için ortam neminin sürekli kontrolü gerekmektedir.

 

İlaç sanayi uygulamalarının büyük çoğunluğunda nem ile sıcaklık kombinasyonun taze hava kullanımıyla aynı anda talep edilmesi entegre nem alma sistemlerinin kullanımını ön plana çıkarmaktadır.

 

SKY Enerji müşterilerinin tüm bu ihtiyaçlarına, kademeli filtrasyon, ön ve son soğutma-ısıtma bataryaları, taze hava karışım hücreleri, invertörlü fan, vb..modüllerin bulunduğu tam otomasyonlu hijyenik customize sistemler aracılığıyla çözüm getirmekte, FDA başta olmak üzere uluslararası tüm standartlara uygun üretim alanlarının hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

GIDA SANAYİ
  • Bir Bakışta Gıda Sanayi
  • Kaplama prosesleri
  • Soğutma tünelleri
  • Paketleme
  • Dinlendirme ve depolama
  • Soğuk odalar
  • Silo ve pnömatik taşıma
  • Kesimhaneler
  • Kurutma

gidaGıda sanayi endüstriyel nem alma sistemlerinin son yıllarda en fazla kullanıldığı alanlardan bir tanesidir. %15-50 RH ve 0-28 ° gibi oldukça geniş aralıktaki koşulların gerekli olabildiği gıda endüstrisi için, Dehutech AB’nin özel tasarlanmış cihazları gıda üreticilerine talep ettikleri maksimum kalite ve verimliliği en ekonomik seviyede temin etmektedir.

 

Dehutech AB nem alıcıları hijyenik imalat alanlarının tedariği başta olmak üzere güvenli çalışma koşulları, hızlı ve kaliteli üretim, uzun raf ömrü,  enerji maliyetlerinden tasarruf gibi bir çok konuda kullanıcılara avantajlar sağlamaktadır.

 

Kaplama prosesleri (sakız, şekerleme, çikolata), soğutma tünelleri, serin/soğuk odalar, olgunlaştırma ve dinlendirme odaları, pnömatik konveyörler, silolar, spray kuleleri, depolama sahaları, kesimhaneler, kurutma prosesleri kullanım alanlarından bazılarıdır.

kaplama-prosesleri.jpgGıda sanayinde kaplama işlemi çoğunlukla sakız, şekerleme ve çikolata mamüllerine yapılmaktadır. Kaliteli bir kaplama ürün yüzeyinde üniform ve pürüzsüz bir yapı olarak kendini gösterir. Nem kontrolünün yapılmadığı ortamlarda ürünlerin birbirlerine yapışması sıklıkla karşılaşılan bir problemdir.

 

Bir kaplama işleminin başarılı olabilmesi için kaplama kazanındaki hava debisi, sıcaklık ve nem ilişkisinin iyi kurgulanmış olması gerekmektedir. Ürün tipine bağlı olarak %25-45 RH ve 19- 24 ° aralığındaki değerlere kaplama için ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Kaplama kazanlarında sistem dizaynının en başından bir bütün olarak ele alınması doğru nem alıcı konfigürasyonu için son derece önemlidir. SKY Enerji bu konuda uzun yıllara varan deneyimi ile projelendirme, kapasite ve sistem seçiminde müşterilerine yardımcı olmaktadır.

sogutma-tuneli.jpgDondurma, çikolata, kek, bisküvi vb. ürünler için kullanılan soğutma tünellerinde yoğuşma sorunu sıkça yaşanılan problemlerden bir tanesidir. Bunun temel sebebi tünelin içi ve dışı arasındaki sıcaklık ve nem farkıdır.Tünelde hızla soğuyan ürünün tünel dışında daha sıcak ve nemli havayla teması ürün üzerinde yoğuşmaya neden olmaktadır.

 

Yoğuşma mamül kalitesini doğrudan etkilediği gibi ürünün taşıyıcı banta yapışarak ayrılmaması gibi sonuçları da ortaya çıkarabilmektedir. Nemli hava ürün yüzeyinin dışında infiltrasyon yoluyla tünel içine ulaşarak serpantin yüzeylerinde de kondense olabilmekte bu durum defrost periyodunun artmasına neden olmaktadır.

 

Soğutma tünellerinde nem kaynaklı problemlerin giderilmesi için değişik sistem dizaynları yapılabilmektedir. Doğrudan defrost sıklığının azaltılmasına yönelik uygulamalarda tünel içi soğutma havasının sirküle edildiği kapalı yada yarı açık sistemler tercih edilirken, ürün yüzey kondensasyonunun önlenmesi için benzer uygulamaların yanı sıra tünel çıkışına entegre edilebilecek ilave kontrüksiyonlar aracılığıyla kuru hava verilerek netice alınabilmektedir.

 

Tüm bu uygulamalar tünel içi hacim, hava sirkülasyonu, ürün özellikleri, bant hızı, vs. faktörlerlerin bir arada değerlendirilmesinden sonra netleşmekte, çiğlenme noktasında altında kalınarak çözüme gidilmektedir.

paketleme.jpgGıda üretiminin önemli aşamalarından birisi olan paketleme, ürün kalitesi üzerinde doğrudan belirleyici bir unsur olmasının yanı sıra , raf ömrünün iyileştirilmesi için de öneme haiz olup, uygun koşullarda dikkatlice yapılması gereken bir işlemdir.

 

Paketleme alanlarında nem düzeyinin yüksek seyretmesi halinde ürün ile ambalaj arasında yapışma olmaktadır. Ürün türüne bağlı olarak %40-55 RH ortam nem seviyesinin sağlanmasıyla problem kontrol altına alınmaktadır. Bu yolla aynı zamanda hijyen koşulları iyileştirilmekte mantar, bakteri, küf vb. oluşumların önüne geçilmektedir.

dinlendirme.jpgDinlendirme odaları; fermantasyon, aroma katkısı, lezzet oturması, ürün olgunlaşması gibi amaçlara yönelik olarak bazı gıda ürünleri için kullanılır. Nem ve sıcaklık dengesinin son derece önemli olduğu bu alanlarda dönem dönem nemlendirme gerekebildiği gibi bazen de ortamdan nem alınmasına ihtiyaç duyulabilmektedir.

 

Sevk öncesi ürünlerin bekletildiği depolarda hijyenik saklama koşullarının temin edilebilmesi, mantar ve küf oluşumunun engellenmesi için de nem alıcılar oldukça sık olarak kullanılmaktadır. Ürüne bağlı değişiklik gösteren ortam koşulları için genellikle % 45-55 Rh, 18-24 ° bandındaki değerler tercih edilmektedir. Depo mevcut durumu ve diğer değişkenlere bağlı olarak müstakil çalışan nem alıcılar, mevcut yapıya entegre nem alıcılar yada sıcaklık ve nemin tek elden kontrol edilebilmesine imkan veren modüler nem alıcı sistemlerin kullanımı yoluyla ideal depolama koşulları temin edilebilmektedir.

soguk-odalar.jpgSoğuk odalar çoğunlukla depolamada bazen de imalat alanı olarak gıda endüstrisinde oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. Mal ve personel giriş çıkışı sırasında dış ortamdan içeriye nüfuz eden nemli hava, evaporatör yüzeylerinden başlayarak kısa süre içinde iç ortamda buzlanmaya neden olur. Buğulanma ve sis oluşumu da bu esnada mahalde sıkça görülmektedir.

 

Problemin en ekonomik ve etkin çözümü doğru kapasitedeki uygun nem alıcının kullanımıdır. Ortama infiltre olan nemin kontrol altına alınmasıyla kısa süre içinde sis oluşumunun ortadan kalktığı, oda zeminlerinde ve soğutucu batarya yüzeylerindeki buzlanmanın önemli ölçüde giderildiği görülür. Bu şekilde daha güvenli çalışma şartları temin edilmekte, ayrıca defrost sıkılığının azalmasıyla enerji ve işçilik maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlanmaktadır.

 

Dehutech AB’nin soğuk odalar için geliştirdiği özel üniteleri oda içi ve dışı mevcut kullanım olanaklarına göre indoor ve outdoor olarak iki farklı versiyonda müşterilerin kullanımına sunulmaktadır.

silo.jpgGıda imalatında sıkça kullanılan nişasta, şeker, un, vs. bazı hammaddeler neme oldukça duyarlıdır. Proseste büyük miktarlarda kullanıldıklarından ekonomik ve pratik olarak en iyi muhafaza edilmeleri silolar aracılığıyla olabilmektedir.

 

Gece ve gündüz sıcaklık farklarının göreceli çok olduğu yerlerde silo iç çeperlerinde meydana gelen yoğuşma, toz halindeki ürünlerin birbirlerine yapışarak topaklaşmasına ve silo içinde tıkanmalara neden olur. Bunun neticesinde silo altında bulunan taşıyıcı banta ürün aktarılmasında sorunlar oluşmakta, silodan ürün transferi istenildiği gibi yapılamamaktadır.

 

Silo içindeki yoğuşmanın bir diğer negatif etkisi mantar ve küf oluşumu için ideal ortamı oluşturmasıdır. Önlem alınmadığı takdirde kısa süre içersinde önemli miktarlardaki ürünün tasfiyesi söz konusu olabilmektedir.

 

Dehutech AB’nin uygun kapasitedeki cihazlarıyla gerçekleştirilen kapalı yada yarı açık sistem uygulamaları ile birlikte silo içindeki yoğuşma problemleri ortadan kaldırılmakta, mikroorganik yapılanmaların önüne geçilerek hijyenik muhafaza koşulları elde edilmektedir. Silo içine tedarik edilen kuru hava, ürünün silodan istenilen düzeyde ve kesintisiz olarak transfer edilmesine imkan tanımakta, prosesin yüksek kalitede sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır.

kesimhaneler.jpgKesimhanelerde hijyenik nedenlerden dolayı kesim masaları ve yer yüzeylerinin düzenli olarak yıkanması gerekmektedir. Yıkanma sonucu ortamdaki nem değeri hızla yükselir ve mantar vb. yapıların oluşma riski artar. Klasik yöntem olan ventilasyon ile bu risk ortadan kaldırılamaz.

 

Sorunun çözümü ortamdaki nemin kısa sürede uzaklaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Oluşacak nem yüküne bağlı olarak sürekli yada otomatik moda çalışacak nem alıcı cihazlar ortamdaki nem seviyesi indirerek yüzeylerin kuru kalmasını sağlar. Bu şekilde gıda standartlarına uygun hijyenik koşullar sürekli şekilde temin edilebilmektedir.

 

Nem kontrolü sağlanmış kesimhanelerde sağlıklı ve kesintisiz üretimin yanı sıra , çalışan personel için de kayma riski olmayan ve iş kazalarının minimize edildiği bir ortam sağlanmaktadır.

kurutma.jpgGıda endüstrisinde ürün kurutma işlemi bazen doğal yöntemlerle bazen de özel ekipmanlar aracılığıyla yapılmaktadır.

 

Gıda ürünlerinin kurutulması oldukça özen gerektirmektedir. Birden fazla değişkenin bir arada değerlendirilmesi gereği bu işlemi önemli hale getirir. Tat, lezzet, aroma, raf süresi vb. faktörler hemen her ürün için farklı özgül nem değerlerinin elde edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarır.

 

Ürün kurutmanın endüstriyel tip nem alıcılarla yapılması kullanıcılarına bir dizi avantaj sağlamaktadır.

 

Özellikle düşük sıcaklıklarda kurutulması gereken ürünler için desiccant rotor teknolojisine sahip nem alıcıların kullanımıyla zamandan, enerji maliyetlerinden önemli ölçüde ekonomi sağlanmakta, homojen ve daha kaliteli bir kurutma gerçekleştirilmektedir.

 

Etkili ve yüksek standartlarda bir kurutma için doğru cihaz kapasitesinin seçimi kadar, kuru havanın ventilasyon biçimi, ürün-hava temas yüzey yapısı vb. faktörlerin de doğru belirlenmesi gerekir. Bu konuda SKY Enerji ve Dehutech AB uzun yıllara varan tecrübesiyle müşterilerine en verimli ve ekonomik çözümleri sunmaktadır.

DEPOLAMA

depoDepolama sahalarında sıklıkla görülen nem problemi metal ürünlerde korozyon, higroskopik malzemelerde kütle artışı, ürün bozulumu ve kalite problemleri şeklinde kendini göstermektedir.

 

Metal malzemeler için %50 RH’ın altındaki nem seviyesi, uzun dönemde korozif etkilerin tamamen giderilmesini sağlar. İsteğe bağlı olarak sıcaklıkla birlikte genellikle on/off şeklinde çalışan sistemlerin tercihi yapılmaktadır.

 

Neme çok daha duyarlı malzemeler için Dehutech AB tarafından geliştirilen modüler nem alma sistemleriyle olası bir nem transfer riski ortadan kaldırılmaktadır. 

 

Son yıllarda değişik amaçlar için kurulan seyyar depolama alanlarındaki yoğuşma problemlerinin giderilmesi için de Dehutech AB nem alıcıları yaygın şekilde kullanılmaktadır. 

GÜÇ SANTRALLERİ

santralGaz ve buhar türbinleri elektrik üretim santrallerinin en önemli ekipmanlarıdır. Türbinlere bakım başta olmak üzere değişik zamanlarda kısa ve uzun süreli duruş verilmektedir. Bu esnada türbinlerin primer ekipmanları olan  sabit ve hareketli kanatların iyi şartlarda muhafaza edilmesi gerekir. Bunun başlıca nedeni oldukça hassas yüzey profiline sahip kanatların korozif etkilere karşı son derece duyarlı olmasıdır.

 

Pozitif basınçta yada yarı açık sistem olarak %45 RH’ın altında verilen kuru hava korozyon oluşumunun engellenmesi için en etkin ve ekonomik yöntemdir. Türbin paketine bağlı olmakla beraber genelde ufak ölçekli Dehutech nem alıcıları türbinler için %100 koruma sağlamaktadır.

 

Güç santrallerinde şalt tesisleri başta olmak üzere alçak ve orta  gerilim ekipmanlarının bulunduğu kapalı mekanların uygun nem seviyesiyle kontrol altına alınması da sağlıklı işletme koşullarının sağlanması açısından son derece önemlidir.

TERSANELER & GEMİLER

gemiTersanelerde, yat ve tekne atölyelerinde kumlama ve boyamanın kaliteli yapılması, uzun dönemde tuzlu deniz suyunun neden olacağı olumsuzlukları en aza indirmenin ilk adımıdır.

 

Uygun nem ve sıcaklık ortamının sağlanması halinde boya ve kumlama işlemi kaliteli ve kısa sürede yapılabilmektedir. Korozif ortam özelliklerini gidererek işlem yapılan yüzeylerde üniform kuruma sağlayan nem giderici sistemler kullanıcılarına büyük avantaj sağlamaktadırlar.

 

Bu amaçla üretilen tam donanımlı Dehutech nem alıcıları yüksek basınçlı fan ünitesi ve mobilizasyona izin veren dizaynı ile müşterilerine en uygun çözümü sunmaktadır. Ayarlanabilir nem kapasitesi ve değişken debili kuru hava sisteminin sağladığı avantajla esnek şartlarda imalat gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Gemicilik sektöründe nem alıcıların yoğun olarak kullanıldığı bir başka alan kimyasal tankerlerdir.

 

Kimyasal tankerlerin limanlarda yüklerini boşaltmalarından sonra tekrar mal alabilmeleri için kargo tanklarının yıkanıp temizlenerek kurutulması gerekir. Bu işlemin hızla yapılması, toplam navlun 
maliyetlerinde önemli bir yer tutan liman konaklama süresinin azaltılmasına ciddi düzeyde katkı sağlamaktadır.

 


Yıkama sonrası tankların dibinde kalan suyun kısa sürede evapore edilerek ortamdan uzaklaştırılması, oldukça düşük bağıl nemdeki kurutma havasının yeterli debide ve etkin şekilde sirküle edilmesiyle mümkün olabilmektedir. 

 

Sefer halindeki tankerlerde, kargo tanklarında deniz suyu sıcaklığına bağlı olarak meydana gelen yoğuşmanın özellikle neme duyarlı ürünler üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesi için de nem alıcı sistemlerin kullanımı sözkonusu olmaktadır. 

 

Dehutech tarafından bu amaçla imalatı yapılan farklı reaktivasyon seçeneğindeki cihazlar müstakil olarak yada ısıtıcı batarya ve yüksek basınçlı fanla entegre şekilde müşterilerin kullanımına sunulmaktadır.

ARŞİV ODALARI & SİSTEM ODALARI & MÜZELER

arsiv.jpgEski eser, değerli evrak, doküman, belge gibi önemli materyallerin uzun süreli muhafazasının önündeki en büyük problem nem’dir. Yüksek nem seviyesi sadece inorganik değil organik molekül oluşumlarının da hızla artması için çok elverişli ortam sağlar. Neticede ortaya çıkan küf, mantar vb. yapılar geri dönüşü olmayan tahribatlara neden olmaktadır.

 

Problemin giderilmesi için nemin kontrol altına alınarak %45-55 RH aralığında stabilize edilmesi gerekmektedir. Bulunduğu mekanda serbest olarak çalışan bir cihaz yada mevcut klima santraline entegre edilmiş bir nem alma ünitesi ile son derece ekonomik şekilde koruma sağlamak mümkündür. 

ASKERİ UYGULAMALAR

askeri.jpgGünümüz askeri teçhizatlarının önemli bir kısmı barındırdığı ileri teknolojiler nedeniyle yüksek maliyetlere sahiptir. Özellikle hassas elektronik ekipmanların her geçen gün daha yoğun kullanımını savunma maliyetlerinin de sürekli artmasına neden olmaktadır.

 

Diğer taraftan sürekli değişen konjonktürel yapı, savaş gereçlerinin daimi olarak kullanıma hazır halde tutulmasını gerektirmektedir. Bunun için muhafazalarının ve bakımlarının son derece iyi yapılması şarttır.  

 

Askeri teçhizatlarda zaman içinde oluşan sorunların önemli bir kısmı malzeme esaslıdır. Özellikle yüksek nemin metal yüzeylerde korozyon,  elektronik devrelerde ise neden olduğu oksitlenme sebebiyle milyonlarca dolar değerindeki ekipmanlar bir süre sonra kullanım dışı kalabilmektedir.
Hava ve deniz kuvvetlerine ait gereçlerde bu risk daha yüksektir.

 

Bu yönde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kısa ve uzun vadedeki en etkili yöntem kuru hava ile yapılacak muhafazadır. Sabit yada mobilize nem alıcılar aracılığıyla hangar içinde ya da dışında, motor, türbin ve elektronik aksam başta olmak üzere her türlü hassas ekipman, %50 RH’ın altındaki kuru hava ile düşük maliyette ve yüksek oranda koruma altına alınabilmektedir. Bu yolla bakım masraflarından da ciddi düzeyde tasarruf elde edilmektedir.  

 

Teçhizat ve ekipmanların muhafazasında olduğu gibi mühimmat ve cephanelikler için de Dehutech AB nem alıcıları yaygın olarak kullanılmakta olup, cephaneliklerin fiziksel şartları göz önüne alınarak alternatifli sistem uygulamaları yapılabilmektedir.

SU POMPA İSTASYONLARI

2.jpgSuyun yada su kaynaklarının bulunduğu kapalı ortamlarda doğal nedenlerle yılın büyük kesiminde kondensasyon meydana gelir. Genel olarak yüzey sıcaklıklarının çiğlenme noktasının altında seyretmesi yoğuşmanın başlıca sebebidir. Su pompa istasyonları, baraj vana odaları, yer altı su deposu mahalleri bu sorunun yaşandığı yerlerden bazılarıdır.

 

Böyle mekanlarda %40 RH’ın altında kuru havanın temin edilmesi, yoğuşmanın gerçekleşemeyeceği dew point değerinin sağlanması için yeterli olmaktadır.

PLASTİK ENJEKSİYON

1.jpgEnjeksiyon makinalarında kalıp bölgesindeki ısınmanın giderilmesi için genelde sulu tip sistemler ile soğutma yapılmaktadır. Soğutulan kalıp yüzeylerinde özellikle yaz sezonunda ortamda seyreden yüksek nem nedeniyle yoğuşma meydana gelmektedir. Bu durum bir taraftan kalıp yüzeylerinde zamanla korozyona neden olurken bir taraftan da kalıptan çıkan mamül kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

 

Problemin giderilmesi için imalat ortamın genelinde nem kontrolü sağlanabildiği gibi, bir tek üniteden temin edilecek kuru havanın branşmanlarla kalıp bölgesine üflenmesi yoluyla da çözüme gidilebilmektedir.

DİĞER

Nem alma cihazları, asma köprülerin tabliye / askı halat / ankreaj ve kule içlerinde, lamine cam imalatında, test labarotuvarlarında, serigrafik basım atölyelerinde, kuluçka odalarında, dayanıklı pil imalatında, ameliyat ipliği üretiminde, ahşap malzeme imalatında, kimya sanayinde ve neme duyarlı malzemelerin olduğu bir çok alanda yoğun olarak kullanılmaktadır.