FAYDALAR VE AVANTAJLAR

BİLMENİZ GEREKEN HERŞEY

FAYDALAR VE AVANTAJLAR

FAYDALAR VE AVANTAJLAR

GÜÇ ARTIŞI

Gaz türbini giriş havasının soğutulmasıyla birlikte yaz ve bahar aylarında kaybedilen güç geri kazanılmaktadır. Soğutma sonrasında havanın kütlesel debisinin artmasıyla daha fazla yakıt yakılmakta ve gaz türbininin güç üretimi artmaktadır. Media tip petekli sistem evaporatif soğutma ünitesinin kullanımı halinde dış hava sıcaklık ve nemine bağlı olarak türbin mevcut kapasitesinde %7-18 arasında artış elde edilmektedir.

VERİM ARTIŞI

Gaz türbinlerinde heat rate oranı dış ortam sıcaklığına bağlı olarak yükselir. Bu nedenle yaz aylarında birim kWh elektrik enerjisinin üretilmesi için gereken yakıt miktarı, kış aylarında aynı miktar elektrik enerjisinin üretilmesi için gerekenden daha fazladır. Gaz türbinlerine ait heat rate-correction curve’lerde de kolaylıkla gözlemlenen bu durum kombine çevrim verimliliği açısından da önem taşımaktadır. Gaz türbinlerinin tip ve kapasitesine bağlı olarak dış hava sıcaklığının 1 ° soğutulmasıyla heat rate oranında %0,16-0,21 arasında azalma sağlanmaktadır.

DÜŞÜK YATIRIM MALİYETİ

Media tip petekli sistem evaporatif soğutma ünitesi konvansiyonel soğutma sistemlerine nazaran çok daha düşük yatırım maliyetine sahiptir. (55 MW ve üstü gaz türbinlerinde her iki sistem arasındaki fark 8-10 katı bulabilmektedir.)

Payback ve fizibilite hesaplamalarında getiri-yatırım tutarı ilişkisi açısından incelendiğinde en optimal ve karlı çözümün media tip petekli sistem evaporatif ünitesi olduğu görülmektedir.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

Petekli sistem evaporatif soğutma ünitesi çalışırken sadece su ve çok cüzi miktarda elektrik tüketmektedir. Sistemde elektrik tüketimi sadece sirkülasyon pompaları için yapılmaktadır.

Örneğin 55 MW’lık bir türbine yapılan petekli sistem evaporatif soğutma ünitesi için gereken elektrik enerjisi sadece 1,5 kWh civarındadır. Konvansiyonel soğutma sistemlerinde ise gaz türbininden geri kazanılan kapasitenin %15-20’si gibi oldukça büyük bir miktar iç tüketimler için harcanmaktadır.

Petekli sistem evaporatif soğutma ünitesinde demineralize su zorunluluğu olmayıp genellikle ham su ve yumuşak su karışımının kullanımı yeterli olmaktadır.

FİLTRE ÖMRÜNDE ARTIŞ

Evaporatif soğutma sisteminin bünyesindeki soğutucu petekler özellikleri itibariyle türbin giriş havasını ön filtrasyona tabii tutarlar. Evaporatif soğutma petekleri tarafından tutulan partiküller blöf esnasında su ile birlikte drene edilmektedir.

Yapılan uygulamalarda soğutma sisteminin devreye girmesiyle birlikte gaz türbini giriş havası filtrelerinin ömrünün 1,5-2 katı civarında arttığı tespit edilmiştir.

NOx EMİSYONLARINDA AZALMA

Türbin yanma havasına evaporatif soğutma sistemi yoluyla ilave edilen su, egzost yanma havasındaki NOx emisyonlarının düşmesini sağlar. NOx emisyonlarında her 1 °’lik soğutma ile % 0.7-1.7 arasında azalma sağlanmaktadır.

KOLAY BAKIM

Media tip evaporatif soğutma ünitesinde yer alan komponentlerin sezon boyunca bir bakıma ihtiyaçları olmamaktadır. Sadece soğutucu peteklerin sezon öncesinde genel bir temizliğinin yapılması yeterli olmaktadır.

SKY Enerji olarak gerçekleştirdiğimiz uygulamalarda soğutma ünitesi enstrümanlarına kolayca erişim imkanı verecek sistem altyapısını hayata geçirmekte, operatörler için en ergonomik konstrüksiyon dizaynını yapmaktayız.

RETROFİT MONTAJ İMKANI

Evaporatif soğutma ünitesine ait soğutucu modüller yapıları itibariyle mevcut filtre evi üzerine entegre edilebilmektedirler. Bu özellik, soğutma sistemi montajının filtre evi imalatı sırasında yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmakta ve işletmeye alınmış türbinler için de montajı olanaklı hale getirmektedir.

Soğutma ünitesine ait tüm ekipmanlar soğutucu modüllerle birlikte filtre evi üzerine konuşlandırılabildiğinden sistemin kurulumu için sahada başka bir alana ihtiyaç olmamaktadır.

KISA TESLİM SÜRESİ

SKY Enerji olarak ileri imalat olanaklarımız ve deneyimli kadromuz ile müşterilerimizden gelen siparişleri birkaç ay içinde tamamlayarak soğutma sistemini çalışır şekilde teslim etmekteyiz.

Saha ve işletme şartlarına bağlı olarak zaman zaman türbinde herhangi bir duruşa ihtiyaç olmadan da montaj işlemleri tamamlanabilmektedir.